OFERTA

  • wycena wartości rynkowej pojazdu w programie INFOEKSPERT,
  • wycena wartości pojazdu w celu ustalenia wysokości akcyzy przez Urząd Celny,
  • wyliczenie kosztów naprawy pojazdu,
  • ustalenie zakresu uszkodzeń powypadkowych pojazdu,
  • sporządzenie opinii technicznej wraz z opisem zakresu uszkodzeń i pełną dokumentacją zdjęciową,
  • ustalanie lub weryfikacja danych technicznych, cechy identyfikacyjnej pojazdu (nr VIN) na potrzeby Wydziału Komunikacji,
  • identyfikacja oraz ustalenie danych technicznych pojazdu,
  • ustalenie stanu technicznego pojazdu,
  • ocena jakości przeprowadzonych napraw pojazdu,
  • wycena maszyn i urządzeń dokumentująca wykorzystanie środków uzyskanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programów współfinansowanych z funduszy unijnych