OFERTA


 wycena wartości rynkowej pojazdu w programie INFOEKSPERT, 
 wycena wartości pojazdu w celu ustalenia wysokości akcyzy przez Urząd Celny,
 wyliczenie kosztów naprawy pojazdu w programie AUDATEX,
 ustalenie zakresu uszkodzeń powypadkowych pojazdu, 
• sporządzenie opinii technicznej  wraz z opisem zakresu uszkodzeń i pełną dokumentacją zdjęciową,
 ustalanie lub weryfikacja danych technicznych,  cechy identyfikacyjnej pojazdu (nr VIN) na potrzeby      Wydziału Komunikacji,
• identyfikacja oraz ustalenie danych technicznych pojazdu,
 ustalenie stanu technicznego pojazdu,
 ocena jakości przeprowadzonych napraw pojazdu,
 wycena maszyn i urządzeń dokumentująca wykorzystanie  środków uzyskanych z Agencji            Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programów współfinansowanych z funduszy unijnych